Theses 

Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace Veterinární klinika – Antonie KRIEGEROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Antonie KRIEGEROVÁ

Bakalářská práce

Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace Veterinární klinika

Proposal object and processing project documentation Veterinary Clinic

Anotace: Bakalářská práce obsahuje projektovou dokumentaci zpracovanou ve stupni pro stavební povolení. Jedná se o dvoupodlažní budovu Veterinární kliniky pro malá zvířata. Obsahem této práce je dispoziční řešení Veterinární kliniky a statické posouzení základních konstrukčních prvků. Budova je navržena ze zděného sytému POROTHERM. Monolitickou skeletovou část tvoří pouze vstupní hala budovy. Tento typ veterinárních klinik se běžně již staví ve Spojených státech amerických. Tato by byla jednou z prvních v České republice. Podkladem byla studie několika veterinárních klinik např. California Veterinary Specialists in Carlsbad; Town and Country Veterinary Hospital, Warren, Ohio; Ballston Spa Veterinary Clinic, Ballston Spa, N.Y.; Rolling Hills Pet Hospital, Chula Vista, Calif.. Výkresová část byla vytvořena v programu AutoCAD 2012. Všechny výpočty a posouzení jsou v souladu s platnými normami.

Abstract: Bachelor theses includes design documents prepared for the building permit. This is a two-storey Veterinary clinic building for small animals. The content of this work is to layout Veterinary clinic and static assessment of the basic constructional components. The building is designed of POROTHERM brick system. Only part of the entrance hall of the building is from monolithic skeleton. This type of veterinary clinic are already buitl in the United States of America. This is one of the first in the Czech Republic. A study of several veterinary clinics such as the California VeterinarySpecialists in Carlsbad, Town and Country Veterinary Hospital, Warren, Ohio;Ballston Spa Veterinary Clinic, Ballston Spa, NY; Rolling Hills Pet Hospital, ChulaVista, California, were backround for this theses. The part of drawing was created in AutoCAD 2012th All calculations and assessments are in according to applicable standards.

Klíčová slova: Veterinární klinika, POROTHERM, železobetonový monolitický skelet, stropní konstrukce, ordinace, projekt pro stavební povolení

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2012
  • Zveřejnit od: 31. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Luděk Vejvara

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=48600 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

Jak správně citovat práci

KRIEGEROVÁ, Antonie. Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace Veterinární klinika . Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 11:20, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz