Theses 

Dynamika a struktura obyvatelstva okresu Opava – Richard WAGNER

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Richard WAGNER

Bakalářská práce

Dynamika a struktura obyvatelstva okresu Opava

Dynamics and Structure of Inhabitants of the District Opava

Anotace: Hlavní cíl této bakalářské práce spočívá v posouzení vlivu přirozené reprodukce a migrační dynamiky na demografickou strukturu obyvatel okresu Opava v letech 1970?2010. Práce se člení na dvě části, a to praktickou a teoretickou část. V teoretické části jsou popsány a vysvětleny základní pojmy, struktura obyvatelstva, dynamika obyvatelstva, demografické procesy, použité metody a také trendy vývoje přirozené a migrační dynamiky ve vybraných zemích Evropy se srovnáním s ČR. V praktické části je vymezeno a stručně charakterizováno území okresu Opava a také to, jak je pomocí Webbovy metody a metody modelování věkových struktur posouzen vliv přirozené a migrační dynamiky na věkovou strukturu okresu Opava.

Abstract: The aim of the bachelor thesis deals with the appraisal of the influence of the natural reproduction and with the dynamics of the migration on the demographic structure of the inhabitants of the Opava district in years 1970?2010. The thesis is divided into two parts ? the theoretical and the practical part. In the theoretical part there are described and explained some basic terms, the structure of the inhabitants, the dynamics of the inhabitants, the demographics processes, the used methods and also some trends of the development of the natural and migration dynamics in the chosen European countries in the comparison with the Czech Republic. In the practical part there is defined and briefly characterized the area of the Opava district and also the fact, how the influence of the natural and migration dynamics on the age structure of the Opava district is assessed using the Webb´s method and with the method of the age structure modelling.

Klíčová slova: obyvatelstvo, struktura obyvatelstva, dynamika obyvatelstva, přirozený přírůstek, migrační saldo, Opava, Webbova metoda

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2015
  • Zveřejnit od: 8. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. David Walter Novák, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.1.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 1. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=28362 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

WAGNER, Richard. Dynamika a struktura obyvatelstva okresu Opava. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2019 01:16, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz