Theses 

Divadelní školství u nás do roku 1945 – Iveta Davidová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Akademie múzických umění v Praze

Divadelní fakulta AMU

Doktorský studijní program / obor:
Dramatická umění / Teorie a praxe divadelni tvorby

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Iveta Davidová

Disertační práce

Divadelní školství u nás do roku 1945

Theatre school system in our country till 1945

Anotace: Základním téma mé disertační práce se týká vzniku a následného vývoje divadelního školství a herecké pedagogiky u nás od počátků do roku 1945. Opírá se především o dramatické oddělení pražské konzervatoře, neopomíjí však ani dramatické oddělení konzervatoře brněnské, nejrůznější soukromé divadelní školy a divadelní soubory a spolky, které, zvláště v době okupace, zaměstnávaly divadelní mládež a žáky dramatických oddělení obou konzervatoří.

Abstract: The main topic of my thesis deals with the birth and the follow-up progress of the theatre school system and the pedagogy of dramatic art in our country from the beginning till 1945. It is based on the Music Theatre Department of Prague Conservatory, but it does not also neglect the Music Theatre Department of Brno Conservatoire, the various private theatre schools, the theatre companies and associations, which employed the theatre youth and the pupils of both Music Theatre Departments during 2nd world war, especially.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 11. 2009
  • Vedoucí: Jan Císař
  • Oponent: Eva Stehlíková, Jan Hyvnar, Zuzana Sílová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenční smlouvě souhlas s: d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a);
In the license agreement the author has granted the following: d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof;

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 1. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze. Divadelní fakulta AMU. Knihovna


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 02:55, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz