Theses 

Informovanost pacientů o rehabilitačním režimu po operaci totální endoprotézy kyčelního kloubu při přijetí na rehabilitační oddělení Odborného léčebného ústavu Jevíčko – Bc. Jaroslava Khýrová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jaroslava Khýrová

Bakalářská práce

Informovanost pacientů o rehabilitačním režimu po operaci totální endoprotézy kyčelního kloubu při přijetí na rehabilitační oddělení Odborného léčebného ústavu Jevíčko

Knowledgeableness of patients about rehabilitative regime following a total hip arthroplasty after admission to the rehabilitation department of the specialized therapeutic institute Jevíčko

Anotace: ANOTACE Příjmení a jméno autora: Khýrová Jaroslava Instituce: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Katedra ošetřovatelství Název práce: Informovanost pacientů o rehabilitačním režimu po operaci totální endoprotézy kyčelního kloubu při přijetí na rehabilitační oddělení Odborného léčebného ústavu Jevíčko Vedoucí práce: Mgr. Petra Juřeníková. Ph.D. Počet stran: 105 Počet příloh: 3 Rok obhajoby: 2016 Klíčová slova: totální endoprotéza kyčle, rehabilitační režim, komplikace po TEP kyčle, informovanost Bakalářská práce zjišťuje rozsah informovanosti o rehabilitačním režimu klientů po TEP kyčelního kloubu. Teoretická část popisuje historii a vývoj aloplastik, anatomii kyčelního kloubu, typy endoprotéz, indikace k operačnímu výkonu, předoperační přípravu, pooperační průběh, rehabilitační péči a informovanost z hlediska klienta. Empirická část je zaměřena na informovanost o rehabilitačním režimu u klientů s TEP kyčelního kloubu. Dotazníkovým šetřením bylo zjištěno, zda a do jaké míry jsou pacienti spokojeni se získanými informacemi a jak jsou informování o pohybovém režimu a potenciálních komplikacích po implantaci kyčelního kloubu.

Abstract: ANNOTATION Author’s surname and name: Khýrová Jaroslava Institution: Masaryk University, Faculty of Medicine, Department of Nursing Title of thesis: Knowledgeableness of patients about rehabilitative regime following a total hip arthroplasty after admission to the rehabilitation department of the specialized therapeutic institute OLÚ Jevíčko Advisor of thesis: Mgr. Petra Juřeníková. Ph.D. Number of pages: 105 Number of attachments: 3 Year of defence: 2016 Keywords: total hip arthroplasty, rehabilitative regime, complications following total hip arthroplasty, knowledgeableness The bachelor’s thesis tries to find out the extent of knowledgeableness of patients about the rehabilitative regime following a total hip arthroplasty. The theoretical part describes the history and development of alloplasty, anatomy of a hip joint, types of joint prostheses, indications for implantation execution, pre-operative preparation, postoperative progress, rehabilitative care and knowledgeableness from the client’s viewpoint. The empirical part is focused on knowledgeableness of patients after a total hip arthroplasty about rehabilitative regime. Using the questionnaire, it was found out whether and to what extent are the patients informed about movement regime and potential complications following a hip joint replacement.

Klíčová slova: totální endoprotéza kyčle, rehabilitační režim, komplikace po TEP kyčle, informovanost total hip arthroplasty, rehabilitative regime, complications following total hip arthroplasty, knowledgeableness

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 03:57, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz