Theses 

Filosofické aspekty umělé inteligence – Petr ŠTAS

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filozofie / Filozofie

Petr ŠTAS

Bakalářská práce

Filosofické aspekty umělé inteligence

Philosophical aspects of artificial intelligence

Anotace: Tato práce se zaměřuje na základní problémy a pojmy umělé inteligence: problémy s identifikací mysli; komparace silné a slabé umělé inteligence; rozdíl mezi umělým a přirozeným; Turingův stroj; Turingův test; Loebnerova cena; argument čínského pokoje. Dalším cílem této práce je zjistit, zdali v dnešní době existuje nějaký software, který by byl schopný projít Turingovým testem ve všech případech na 100%.

Abstract: This work focuses on the basic issues and concepts of artificial intelligence: problems with the identification of the mind; comparison of the strong and weak artificial intelligence; the difference between artificial and natural; Turing machine; Turing test; Loebner Prize; Chinese room argument. Another objective of this work is to examine whether nowadays there are some software that would be able to pass the Turing test in all cases with 100% success.

Klíčová slova: Umělá inteligence, Turing, Turingův stroj, Turingův test, Searle, Silná umělá inteligence, Slabá umělá inteligence, Argument čínského pokoje, Loebnerova cena, Chatbot

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2017
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michal Polák, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=70550 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

ŠTAS, Petr. Filosofické aspekty umělé inteligence. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 18:48, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz