Theses 

Jak spolupracuje a komunikuje lesní mateřská škola s místní komunitou – Bc. Stanislava Rotterová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Stanislava Rotterová

Bakalářská práce

Jak spolupracuje a komunikuje lesní mateřská škola s místní komunitou

Cooperation of forest kindergarden with local community

Anotace: Cílem bakalářské práce je analyzovat způsoby komunikace a spolupráce lesní mateřské školy s místní komunitou. Požadavek na zpracování tohoto tématu vyšel z Asociace lesních mateřských škol ČR. Práce reflektuje zkušenosti pracovníků ze čtyř různých lesních mateřských škol a všímá si, jak zaměstnanci jednotlivých škol vnímají potřebnost vzájemné komunikace a spolupráce s místní komunitou, případně jak nedostatečné zapojení komunity poznamenalo chod či existenci konkrétního předškolního zařízení. V empirické části byla využita kvalitativní metodologie, polostrukturované rozhovory a otevřené kódování.

Abstract: The aim of the bachelor’s thesis is to analyze ways of communication and cooperation of forest kindergartens with the local community. The topic was recommended by the Association of forest kindergartens in the Czech Republic. The work reflects the experiences of four different forest kindergartens and notices, how employees of each school perceive the importance of mutual communication and cooperation with the local community, or how the lack of community involvement influenced the operation or existence of every school. A qualitative methodology, semistructured interviews and open coding were used in the empirical part.

Klíčová slova: Komunita, komunikace, rodina, lesní mateřská škola, předškolní vzdělávání, životní styl, výchova, spolupráce.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Barbara Strobachová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 05:11, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz