Theses 

Concept of National Identity in News Reporting – Bc. Květa Suchá

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Květa Suchá

Diplomová práce

Concept of National Identity in News Reporting

Concept of National Identity in News Reporting

Anotace: Cílem této diplomové práce je zjistit, do jaké míry pomáhá novinové zpravodajství chránit národní identitu (identitu příslušné skupiny) jak ji popisuje Henri Tajfel v Teorii sociální identity. Za tímto účelem byly vybrány a analyzovány novinové titulky dvou národních deníků (z USA Velké Británie), které popisují jednu mezinárodní událost, jejímiž účastníky jsou představitelé obou národů. Cílem zkoumání je zjistit, jakou strategii noviny uplatňují k ochraně národní identity a jaké jazykové prostředky k tomu využívají.

Abstract: The aim of this thesis is to explore whether newspaper coverage adheres to protection of national (in-group) identity proposed by Henri Tajfel’s Social Identity Theory. For this purpose headlines of two national newspapers (one from the US and one from the UK) with large coverage of the international event which members of both nations were parts of were selected and analysed. The aim of the analysis is to find out what strategy is employed by the newspapers to protect national identity and what linguistic means are used.

Keywords: Key words, News reporting, headlines, national identity, Social Identity Theory, in-group protection, binary oppositions, nationality, language of newspapers, transitivity, syntactic structures, word choice

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Jitka Vlčková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 06:09, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz