Theses 

Symbolika barev v organizační kultuře – Ludmila Čarková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ludmila Čarková

Bakalářská práce

Symbolika barev v organizační kultuře

The symbolism of colours in the organizational culture

Anotace: Práce se zabývá barevnou symbolikou ve vztahu k organizační kultuře. Vychází z poznatků o vztazích mezi obsahem organizační kultury a prostředky organizační kultury a zaměřila se konkrétně na úpravu vybraných materiálních artefaktů, jimiž se společnost Lesostavby Třeboň, a. s. prezentuje na veřejnosti. Na základě dotazníkového šetření, inventáře hodnot a interview bylo zjištěno, že prezentovaná symbolika společnosti Lesostavby Třeboň, a. s. odpovídá organizační kultuře. Získané informace byly shrnuty do tabulek a sloupcových grafů a rovněž zde byla uvedena doporučení pro společnost Lesostavby Třeboň, a. s.

Abstract: The work deals with the symbolism of colours in relation to the organizational culture. It is based on the knowledge concerning the relationship between the contents and means of the organizational culture, it also focuses specifically on the presentation of selected material artifacts which are presented to the public by the company Lesostavby Třeboň, a. s. Based on the reserch questionnaire, the values inventory and the interview it was found that the symbolism presented by the company Lesostavby Třeboň, a. s. matches the organizational culture. The information obtained was summarized in tables and bar graphs, including the resulting recommendations for the company Lesostavby Třeboň, a. s.

Klíčová slova: podnikový image, podnikový design, logotyp, symboly organizační kultury, symbolika barev, organizační normy, podniková vize, podniková identita, organizační kultura, organizační hodnoty, materiální artefakty

Keywords: symbolism of colours, material artifacts, logotype, corporate image, corporate design, corporate vision, corporate identity, organizational norms, organizational culture, organizational values, symbols of the organizational culture

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2010
  • Vedoucí: Miloslava Hiršová
  • Oponent: Oldřich Syrovátka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/20472


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 03:18, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz