Theses 

Přístupy zaměstnavatelů k zaměstnávání osob ve věku nad 50 let v Ústí nad Labem – Jan NOVÁK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Jan NOVÁK

Bakalářská práce

Přístupy zaměstnavatelů k zaměstnávání osob ve věku nad 50 let v Ústí nad Labem

The attitudes of employers to employing people in the age over 50 in Ústí nad Labem

Anotace: Tato práce se zabývá problematikou zaměstnávání osob ve věku nad 50 let. Lidé ve věku padesáti let a více se v současné době řadí k rizikovým skupinám na otevřeném trhu práce. Cílem mé práce je analýza přístupů zamšstnavatelů k zaměstnávání osob starších 50 let v Ústí nad Labem jako podkladu pro doporučení vedoucích ke zvýšení zaměstnatelnosti této věkové skupiny. V teopretické části mé práce se věnuji problematice zaměstnávání osob 50+ na otevřeném trhu práce. V praktické části je mým cílem identifikovat přístupy zaměstnavatelů k těmto osobám. Výzkum byl proveden pomocí rozhovorů se zaměstnavateli otevřeného trhu práce v Ústí nad Labem. V poslední části mé práce jsou tyto rozhovory analyzovány a následně vyvozeny závěry a doporučení.

Abstract: This bachelor thesis deals with the problems of employing people in the age over 50. People in the age over 50 and more belong nowadays to an endangered group of people on the open labor market. The aim of my bachelor thesis is to analyze the attitudes of employers to employing people in the age over 50 in Ústí nad Labem as materials for recommendation leading to a better employment policy towards this group of people. The theoretic part of my bachelor thesis is focused on problems related to employing people over 50 on the open labor market. In the practical part I intend to identify the attitudes of employers to people over 50. The research was done by interviewing employers of the open labor market in Ústí nad Labem. In the last part of my bachelor thesis the interviews are analyzed which leads to conclusions and recommendations.

Klíčová slova: osoby ve věku 50+, diskriminace, ageismus, rekvalifikace, vzdělávání dospělých, důchodový věk

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 2. 2013
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Dita Štyvarová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

Jak správně citovat práci

NOVÁK, Jan. Přístupy zaměstnavatelů k zaměstnávání osob ve věku nad 50 let v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 03:48, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz