Theses 

Strategie hledání pracovního místa u absolventů – Mgr. Jan Soldán

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Jan Soldán

Bakalářská práce

Strategie hledání pracovního místa u absolventů

Job search strategies of graduates

Anotace: Práce se zabývá problematikou hledání práce absolventy bakalářského studia vysoké školy. Je rozdělena do dvou samostatných částí. Ve třech kapitolách obecné části je zhodnocen současný stav problematiky v kontextu makroekonomických vlivů a zároveň jsou nastíněny možné psychosociální aspekty problematiky. Shrnuje také relevantní poznatky o průběhu hledání zaměstnání obsažené v literatuře a na základě jejich syntézy navrhuje obecný model procesu, který představuje konceptuální rámec pro metodologickou část práce. V rámci druhé části je potom za pomoci kvalitativního přístupu provedeno vlastní výzkumné šetření zaměřené na rozkrytí a interpretaci jednotlivých činností a na ně návazných strategií, které absolventi v rámci hledání zaměstnání uplatňují.

Abstract: This thesis deals with issue of job searching of bachelor's degree graduates. It is divided into two parts. Three chapters of the theoretical volume assess the current state of issue in context of macroeconomic situation and outline its possible psychosocial aspects. There are also summarized the relevant information about the job search process contained in literature. On their synthesis is designed the process model, which represents a conceptual framework for the methodological part. Following part introduces findings of the qualitative research which is aimed at discovering and interpreting the various activities and following strategies that graduates apply in the job search process.

Klíčová slova: Absolventi bakalářského stupně VŠ, fáze hledání práce, pracovní trh, přechod ze školy do zaměstnání, strategie hledání práce, zakotvená teorie. Bachelor's degree graduates, grounded theory, job search strategies, labour market, phases of job searching, transition from school to work.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 12:26, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz