Theses 

Zaměření skutečného provedení železničního spodku při revitalizaci trati Frýdlant nad Ostravicí – Valašské Meziříčí – Miroslav Pospěch

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Miroslav Pospěch

Diplomová práce

Zaměření skutečného provedení železničního spodku při revitalizaci trati Frýdlant nad Ostravicí – Valašské Meziříčí

Survey of Ral Construction the Substructure in Revitalizing the Railway Frýdlant nad Ostravicí – Valašské Meziříčí

Anotace: Tato diplomová práce popisuje zaměření skutečného provedení revitalizačních prací železničního kolejového spodku na trati Frýdlant nad Ostravicí – Valašské meziříčí. V první části popisuji teoretické aspekty, které se zabývají měřením skutečného provedení železničního kolejového spodku, a závazné předpisy, normy a vyhlášky spojené s měřením v terénu pro vyhotovení geodetické dokumentace. V druhé části se zaměřuji na stavební objekt SO 03-16-01, ve kterém popisuji železniční bodové pole a jeho doplnění při měření v terénu, rozsah stavby a znázornění oblasti měření. Ve čtvrté části jsem popsal použité metody měření a použité vybavení při zaměření skutečného provedení kolejového spodku. Závěrem této diplomové práce bylo vyhotovení skutečného provedení 3D modelu železničního kolejového spodku.

Abstract: This dissertation describes real survey of Ral Construction in revitalizing the Railway Frydlant nad Ostravici – Valašské Meziříčí. Second part describe theoretic aspect of measure real execution of Ral Construction. Binding rules, norms and regulation connected with filed measure for completing geodetic documentation. In the third part I focus on construction site SO 03-16-01. Where I describe Railway dot field and his completion during the field measure, expanse of construction site and illustration of measured area. In fourth part I described methods, measure and equipment that I used for completing Ral Construction. Conclusion of this dissertation was fabrication 3D model of Ral Construction. Part of the geodetic documentation is design Ral Construction.

Klíčová slova: Železniční spodek, Zaměření skutečného stavu, Správa železniční dopravní cesty, železniční bodové pole, Přechodné stanovisko

Keywords: Rall Construction Substructure, Survey of the actual execution, Railway Infrastructure Administration, Railway point field, temporary station

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Jiří Pospíšil
  • Oponent: Jiří Čížek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 7. 2019 00:47, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz