Theses 

Sociokulturní problematika dětského stravování v návaznosti na zdravý životní styl – Michaela Kejvalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Michaela Kejvalová

Bakalářská práce

Sociokulturní problematika dětského stravování v návaznosti na zdravý životní styl

Socio-cultural issue of children's meals in response to a healthy lifestyle

Anotace: Hlavním cílem této práce je provést rozbor životního stylu dětí, zjistit jakým způsobem se stravují a jaké faktory dětské stravování ovlivňují. Práce je systematicky členěna do tří částí. V první části jsou charakterizované základní pojmy spjaté s tématem bakalářské práce, jakou jsou faktory ovlivňující dětské stravování, zdravý životní styl, zdravá strava. Tato část práce také poskytuje základní informace o složení stravy, představuje doporučené denní dávky jednotlivých živin a charakterizuje odlišnosti a specifika dětské stravy. Druhá část je věnovaná popisu, analýze a rozboru stravovacích návyků a životního stylu dětí ve věku 3 – 18 let. Vlivy prostředí jsou doloženy na vývojových grafech vybraných dětí. Třetí část obsahuje návrhy a doporučení na úpravu stravovacích návyků a životního stylu dětí.

Abstract: The main goal of my Bachelor’s dissertation is to analyse children’s´ lifestyle with a main focus on their diet along with an ambition to detect which factors affect their food choice. The content is systematically divided into three connected parts. The first part offers a characterisation of the terms connected with the topic of this dissertation such as the factors influencing children´s eating habits, a healthy lifestyle and a healthy diet. Moreover, the part provides basic information about key nutrients, daily recommended intake of nutrients and it characterizes the differences and specifics of the child's diet. The second part is devoted to the analysis of eating habits and lifestyle of children at age from 3 to 18. Impact of surrounding has been proven with a help of growth charts of selected children from the survey.The third part presents suggestions and recommendations based on the critical areas investigated in the second part.

Klíčová slova: stravování dětí, zdravý životní styl, zdravá výživa, složky výživy, sociokulturní faktory, children´s meals, healthy lifestyle, heathy diet, compounds of diet, sociocultural factors

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zbyněk Vinš

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 13:26, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz