Theses 

Krize společné evropské měny, příčiny a východiska překonání krize v bankovní unii – Bc. Helena Plzáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby

Bc. Helena Plzáková

Diplomová práce

Krize společné evropské měny, příčiny a východiska překonání krize v bankovní unii

The crisis of the common European currency the causes of the crisis and solution in banking union

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na problematiku vývoje evropské společné měny. Zejména pak její současnou krizí a vlivu na předem vybrané členy bankovní unie, pro které odvozuje teoretická východiska. Teoreticko-metodologická část se zabývá evropskou společnou měnou z hlediska vymezení a určení základních pojmů a pravidel spojených s vývojem evropské společné měny a jejím vlivem na evropské banky. Praktická část je zaměřena na komparaci předem definovaných států a bank eurozóny za předem definovaných podmínek.

Abstract: The dissertation work is focused on the development of the European common currency. Particularly the current crisis and effect on the before selected members of the banking union, for which is derived theoretical bases. The theoretical-methodological part deals with the European common currency in term of and determining the basic terms and regulations related to with the development of the European common currency and its influence on European banks. The practical part focuses on the comparison of in advance defined states and bank Eurozone under in advance defined conditions.

Klíčová slova: Euro, Evropský měnový systém, Evropská centrální banka, krize, banky, bankovní unie.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2016
  • Vedoucí: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Josef Budík, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 3. 2019 17:11, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz