Theses 

Accessing the Internal Control systems of small and medium scale enterprises in Ghana (Case Study: Adenta Municipality) – Monica Adjorkor Mensah

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Economics and Management / Business Economics and Management

Monica Adjorkor Mensah

Diplomová práce

Accessing the Internal Control systems of small and medium scale enterprises in Ghana (Case Study: Adenta Municipality)

Přístup vliv systémů vnitřní kontroly na výkonnost malých a středních podniků v Ghaně, konkrétně v ADENTA MUNICIPAL ASSEMBLY.

Anotace: ABSTRAKTNÍMalé a střední podniky (MSP) lze považovat za motor hospodářského růstu a prostředek pro dosažení spravedlivého rozvoje. V současné době představují tyto subjekty představují přibližně 60% všech typů podniků v Ghaně, které svým pracovním silám poskytují vysoké pracovní příležitosti. Vzhledem k tomu, že tyto podniky potřebují cílit na svůj rozvoj, je mechanismus vnitřní kontroly prostředkem a způsobem řízení, monitorování a měření zdrojů malých a středních podniků. Hraje důležitou roli v prevenci, odhalování podvodů a ochraně fyzických i nehmotných zdrojů a vede k vysoké efektivitě obchodní činnosti. Zaměření se na tuto oblast podnikání je proto aktuální otázkou, protože se podílí na většině podnikatelských subjektů zapojených do malých a středních podniků. Tato studie zkoumá interní kontrolní postupy a popisuje vliv systémů vnitřní kontroly na výkonnost malých a středních podniků v Ghaně, konkrétně v ADENTA MUNICIPAL ASSEMBLY. Dotazníky byly zaslány různým vybraným malým a středním podnikům. Prostřednictvím pozorování a osobních rozhovorů byly hledány názory respondentů na stav systémů vnitřní kontroly. Studie využila analýzu více případů při identifikaci postupů vnitřního kontrolního systému v malých a středních podnicích. Studie zjistila, že na rozdíl od toho, co je často naznačováno, male as střední podniky si uvědomují, že je důležité mít propracovaný vnitřní kontrolní systém. Analýzy take prokázaly, že v malých a středních podnicích nebyly nalezeny všechny složky rámce COSO.

Abstract: ABSTRACT Small and medium enterprises (SMEs) have been considered as the engine of economic growth and for promoting equitable development. Nowadays, they represent about 60% of all types of enterprises in Ghana, with providing high job opportunities to its labour force. As these enterprises need to focus their development, the internal control mechanism is a means and a way of directing, monitoring and measuring the SMEs resources. It plays a vital role in preventing, detecting fraud and protecting the physical and intangible resources as well as leading to the high efficiency of the business operation. Therefore, focusing on this business area is a timely issue and a rewarding one since it contributes a lot to the majority of business enterprise involved in SMEs. This study examines internal control practices and describes the effect of internal control systems on the performance of Ghanaian small and medium-size enterprises specifically in ADENTA MUNICIPAL ASSEMBLY. Questionnaires were sent to the various selected SMEs. Through observation and personal interviews, the views of respondents on the state of internal control systems were sought. The study employed a multiple case analysis in identifying internal control system practices in the SMEs. The study found out that, contrary to what is generally suggested, SMEs are aware of the importance of having a good internal control system. Also, not all of the components of the COSO framework were found in SMEs.

Klíčová slova: Národní rada malých průmyslových odvětví, Systémy vnitřní kontroly, Obecně uznávané účetnictví

Keywords: Generally Accepted Accounting, National Board of Small Scale Industries, Internal Control Systems

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://is.mendelu.cz/zp/63298 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.mendelu.cz/zp/63298/priloha/53438 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 16:28, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz