Theses 

Stavební úvěr v rámci stavebního spoření versus hypoteční úvěr – Bc. Eva Viděčanová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby

Bc. Eva Viděčanová

Bakalářská práce

Stavební úvěr v rámci stavebního spoření versus hypoteční úvěr

Build credit in terms of build saving vs. mortgage credit

Anotace: V první a druhé části práce jsou vymezena základní pravidla pro fungování stavební spoření, jeho průběh, zákonnou úpravu, smlouvu o stavebním spoření se všemi podmínkami a hypotéční úvěr, jeho účelovost, doba splatnosti, úroková sazba atd. Cílem této části je teoretické pojednání o problematice. Třetí část řeší problematiku kombinace těchto produktů. Ve čtvrté a páté části je na praktických příkladech dvou vybraných stavebních spořitelen a jedné hypotéční banky shrnuty poznatky z teoretické části. Cílem části je komparace a přehled produktů. Šestá část srovnává stavební spoření a hypotéční úvěr z předchozích dvou částí. V závěru jsou shrnuty poznatky získané ze všech sledovaných částí. Cílem je vybrání vhodné varianty uvedených produktů z hlediska výhodnosti pro klienta.

Abstract: The first and second parts of this work focus on the basic rules for building societies savings accounts, their course, legal regulations, contracts with building societies including all the terms and conditions and mortgage, its practicality, maturity, interest rate etc. The aim of these parts is to deal with the issues theoretically. The thrid part concentrates on the issue of combining these two products. The fourth and fifth parts show practical examples in two selected building societies and a mortgage bank summing up pieces of knowledge from the theoretical parts. The sixth part compares a savings account with a building society with a mortgage from the previous parts. The conclusion sums up pieces of knowledge acquired from all the parts. The aim is to choose an appropriate option from the above mentioned products from the point of view of the client ´s profitability.

Klíčová slova: stavební spoření, hypotéční úvěr, státní podpora, cílová částka, úroková sazba, fyzická osoba, právnická osoba, stavební úvěr, splátka úvěru, překlenovací úvěr build saving, mortgage credit, supplementary benefit, target amount, discount rate, physical person, juridical person, build credit, installment credit, bridging loan

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Pavel Babka, MBA
  • Oponent: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 01:30, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz