Theses 

Alternative fuels as an instrument of CSR in shipping industry: A case study of sustainability and profitability of operating LNG powered vessels – Bc. Ivo Dittrich

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Ivo Dittrich

Diplomová práce

Alternative fuels as an instrument of CSR in shipping industry: A case study of sustainability and profitability of operating LNG powered vessels

Alternativní paliva jako nástroj CSR v lodní dopravě: Případová studie udržitelnosti a výdělečnosti lodí poháněných LNG

Anotace: Tato diplomová práce formuluje doporučení pro manažerské rozhodování při nákupu nových plavidel. Pomocí kvantitativního výzkumu analyzuje možné úspory nákladů na palivo při provozu lodí na IFO nebo LNG, výhody a nevýhody těchto paliv ve vztahu k environmentálním, ekonomickým a sociologickým aspektům. Následně je vypočítána Doba návratnosti a Vnitřní výnosové procento pro výše zmíněná paliva a dotazníková data jsou sbírána. Hypotézy dotazníkového výzku-mu jsou statisticky testovány a odhalují vztah mezi názorem zákazníku na rejdařské společnosti a jejich ochotou zaplatit vice za stejnou službu s lepší CSR strategií. Kvantitativní výzkum představuje LNG jako nejlepší volbu paliva pro lodní dopravu, nabízejíc výhody ve všech třech pilířích CSR.

Abstract: This diploma thesis formulates recommendations for managerial decision making while acquiring new vessels. It analyses by means of a quantitative research the possible fuel cost savings achievable by running IFO and LNG powered vessels, their benefits and drawbacks in terms of economical, environmental and sociolog-ical aspects. Subsequently, Payback Periods and IRR of aforementioned fuel types are calculated and questionnaire data gathered. Hypotheses for the questionnaire research are statistically tested and reveal a relation between customers attitudes to shipping companies and their willingness to pay more for the same service with better CSR strategy. The quantitative research shows LNG as the best fuel option for shipping companies, offering benefits in all three pillars of CSR.

Klíčová slova: CSR, LNG, Doba návratnosti, Vnitřní výnosové procento, lodní doprava, výdělečnost, udržitelnost, dotazník, alternativní palivo, životní prostředí

Keywords: environment, CSR, LNG, IRR, Payback period, Shipping, profitability, sustainability, questionnaire, alternative fuel

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Markéta Lörinczy, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://is.mendelu.cz/zp/64893 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 16:27, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz