Theses 

Řízení kariéry jako stabilizační a motivační prvek v organizacích s více než 50 zaměstnanci v Jihomoravském kraji – Mgr. Michaela Švolíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje

Mgr. Michaela Švolíková

Diplomová práce

Řízení kariéry jako stabilizační a motivační prvek v organizacích s více než 50 zaměstnanci v Jihomoravském kraji

Career Management as a motivational and stabilization element in the companies with more than 50 employees in the South Moravian region

Anotace: Tato diplomová práce se pokouší zjistit současný stav využití kariérního řízení jako motivačního a stabilizačního faktoru v organizacích v Jihomoravském kraji. Zjišťuje, kolik organizací v regionu Jižní Moravy využívá řízení kariéry na základě řízení talentů, kolik organizací využívá řízení kariéry samostatně nebo pouze některé z jeho součástí, například plánování následnictví, a kolik organizací této problematice nevěnuje vůbec žádnou pozornost. Řízení kariéry a související talent management je velice aktuálním tématem řízení lidských zdrojů především v zahraničí, tato práce tedy zjišťuje, že podobně je tomu také v českém prostředí. Také se snaží zjistit, do jaké míry souvisí využívání řízení kariéry a úzce souvisejícího talent managementu v organizaci se spokojeností zaměstnanců, úrovní fluktuace a stabilitou zaměstnanců a dalšími prvky. Největší užitek z kariérního rozvoje mají sami jednotlivci, na druhou stranu však tyto aktivity jsou také velice významné pro organizace, které si jimi zabezpečují bezproblémovou budoucnost a růst. Starost o rozvoj zaměstnanců má tedy pozitivní vliv nejen na pracovníky, ale také na rozvoj a výkon organizací. Metodou využitou v této práci je dotazníkové šetření mezi personalisty v organizacích v Jihomoravském kraji.

Abstract: This diploma thesis is trying to find out the current state of use of career management as a motivational and stabilizational factor in organizations in South Moravian region. It tries to find out how many organizations in the South Moravian region use career management on a basis of talent management programmes and with which results, how many organizations use career management separately or just some of its parts, as e.g. succession planning, and how many organizations pay no attention to this field at all. Career management and talent management connected to it is a very present topic of human resources management, mainly abroad. This thesis finds out, that it seems to be similar in the Czech republic. It also tries to detect to which extent is using of career management in organizations related to employees´ satisfaction, the level of fluctuation in organizations and stability of employees generally. Individuals are those, who benefit most from the career and personal growth, but on the other hand these activities are also very important for organizations, because they ensure them trouble-free future and growth. So taking care about employees´ development has positive influence not only on people, but also on organization´s development. The method used in this thesis is questionnaire for the HR managers of the organisations in South Moravian region.

Klíčová slova: řízení kariéry, talent management, kariéra, motivace, stabilizace zaměstnanců, career management, career, motivation, stabilization of employees

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 20:13, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz