Theses 

Logistika zásobování hotelů a restaurací – Lydia Marková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství

Lydia Marková

Diplomová práce

Logistika zásobování hotelů a restaurací

Hotel and Restaurant Supply Logistics

Anotace: Logistika zásobování hotelů a restaurací hraje v poslední době čím dál tím důležitější roli. Hotely a restaurace se proto musí správně rozhodnout, jakým způsobem bude jejich zásobování probíhat. To závisí zejména na výběru vhodného dodavatele. Tato práce si klade za hlavní cíl, zanalyzovat vybraný podnik Hotel U Pramenů v Plzni a vyhodnotit jeho stávající dodavatele potravin a nápojů. K tomu poslouží podrobnější vyhledávání cen určitých výrobků, které byly srovnávány s hlavním dodavatelem konkurenčního podniku Hotel Roudná, který se nachází ve stejné lokalitě. V úvodu práce je teorie zaměřena na všeobecné údaje vztahující se k managementu hotelnictví a správnému fungování takového podniku. Jedním z hlavních obsahů této práce je v teoretické části popis jednotlivých a nejdůležitějších funkcí a pojmů logistiky a její fungování, která je nedílnou součástí marketingového plánu každého chodu podniku. Významná část práce se zabývá tzv. outsourcingem, kde si podnik klade otázku, zda využít outsourcingovou firmu či je výhodnější si některé věci pořizovat sám, či sám provozovat určitou činnost na vlastní zodpovědnost. V této diplomové práci bude toto téma zaměřeno na využití outsourcingu praní a žehlení prádla s výpočtem nákladů, který ukáže, zda se vyplatí stávající využití outsourcingové firmy, či zda by měl hotel zvážit možnost vytvoření vlastní prádelny.

Abstract: Role of supply logistics for hotels and restaurants is getting more and more important, last years. Therefore managers of these facilities have to make the right decision, which system of supply logistics is the most optimal for their business. Cornerstone of this solution is to choose appropriate supplier. Point of this thesis is to analyze and evaluate suppliers of foodstuffs and drinks for chosen facility of Hotel U Pramenů in city of Pilsen. Used tool it is a detailed goods prices overview and their comparison with goods delivered by main supplier of competitive facility Hotel Roudná, situated in the same location. This thesis starts focused on general rules and information, regarding hotel business management, proper and healthy business functioning. One of the main parts of this thesis’ content in the theoretical part is a description of the most important functions and terms of ligistics, its proper running, which is integral part of marketing plan of every facility. Significant part of the thesis is focused on so-called outsourcing. Management analyzes and decides, if it is cheaper to order a service of an outsourcing company, or to obtain necessary equipment and to perform such service within his facility. This topic is focused, within this thesis, on utilizing an outsourcing company for laundry and ironing, including costs calculation. This reveals a key argument, if it is cheaper to establish own laundry, or to order an outsourcing company’s service

Klíčová slova: hotel, logistika, outsourcing, restaurace, zásobování hotel, logistic, restaurant, supply

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2013
  • Vedoucí: prof. Ing. Jiří Jindra, CSc.
  • Oponent: Ing. Vladimír Filip

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 20:18, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz