Theses 

Hudba jako film, film jako hudba – Martin Klusák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Akademie múzických umění v Praze

Hudební a taneční fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hudební umění / Skladba

Martin Klusák

Diplomová práce

Hudba jako film, film jako hudba

Music as Film, Film as Music

Anotace: Těžištěm této práce je hledání analogií různých prvků hudební a filmové řeči v kontextu hudební a filmové teorie a mé vlastní tvorby. Úvodní kapitola se zaměřuje na pojmy vizuální hudba a synestezie. Druhá, hlavní kapitola práce srovnává různé parametry hudební kompozice a filmové řeči a snaží se nalézt vzájemné inspirační vlivy. Ve třetí kapitole prostřednictvím získaných poznatků analyzuji vybraná díla z mé tvorby.

Abstract: The core of this work is to search for analogies between different aspects of music composition and film speech in relation to music and film theories and my own compositions and art works. The initial chapter focuses on the terms visual music and synaesthesia. The second chapter is the principal part of the thesis, and compares different parameters of musical composition and film speech and tries to find inspirational influences between these two. In the third chapter I use the previous research to analyze chosen own works.

Klíčová slova: hudba

Klíčová slova: hudební kompozice

Klíčová slova: synestezie

Klíčová slova: hudba a film

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: Michal RATAJ
  • Oponent: Hanuš BARTOŇ

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 8. 2017 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Hudební a taneční fakulta. Knihovna


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 10:46, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz