Theses 

Komparace režijního pojetí vztahu Marie Stuartovny a Alžběty v dramatu Friedricha Schillera v inscenacích Zdeňka Kaloče, Vladimíra Kelbla, Daniela Špinara a Ľubomíra Vajdičky – MgA. Hana Marvanová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Dramatická umění / Činoherní režie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

MgA. Hana Marvanová

Bakalářská práce

Komparace režijního pojetí vztahu Marie Stuartovny a Alžběty v dramatu Friedricha Schillera v inscenacích Zdeňka Kaloče, Vladimíra Kelbla, Daniela Špinara a Ľubomíra Vajdičky

The comparison of the director's interpretation of the relationship between Mary Stuart and Elizabeth I. (by Friedrich Schiller) in Z. Kaloč, V. Kelbl, D. Špinar, and L'. Vajdička's stagings.

Anotace: Bakalářská práce „Komparace režijního pojetí vztahu Marie Stuartovny a královny Alžběty v dramatu Friedricha Schillera.“ se zabývá analýzou a následnou komparací tří inscenací hry Friedricha Schillera „Marie Stuartovna“ v režijním pojetí Zdeňka Kaloče, Daniela Špinara a Vladimíra Kelbla. Práce se primárně soustředí na důkladnou analýzu jevištních prostředků využitých v klíčové scéně této hry - ve scéně setkání Marie Stuartovny a Alžběty a na komparaci jednotlivých režijních pojetí.

Abstract: This bachelor thesis, called “The comparison of the directorial conception of the relationship between Mary Stuart and the queen Elizabeth in Friedrich Schiller´s drama“, is focused on analysis and subsequent comparison of three theater productions of Friedrich Schiller´s drama “Mary Stuart“ in the directorial conception of Zdeněk Kaloč, Daniel Špinar and Vladimír Kelbl. The bachelor thesis is primary focused on the thorough analysis of stage formulations used in the key scene of this drama – Mary Stuart meeting the queeen Elizabeth, and also on the directorial conception comparison.

Klíčová slova: Friedrich Schiller, Marie Stuartovna, Zdeněk Kaloč, Daniel Špinar, Vladimír Kelbl, komparace, jevištní prostředky, režijní pojetí, scénické pojetí, Mary Stuart, comparison, stage formulations, directorial conception, scenic conception

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. Miroslav Plešák
  • Oponent: MgA. Adam Doležal, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/tadue/


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 02:50, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz