Theses 

Geoparky a produkt cestovního ruchu – Ing. Marie Lundová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa

Ing. Marie Lundová

Diplomová práce

Geoparky a produkt cestovního ruchu

Geoparks and tourism product

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou udržitelného rozvoje v oblasti cestovního ruchu a praktickou tvorbou produktu cestovního ruchu pro vybraný geopark v České republice. Teoretická část se věnuje koncepci udržitelného rozvoje cestovního ruchu, kdy je větší prostor věnován geoparkům jako jednomu z typu alternativního cestovního ruchu. Dále teoretická část předkládá definici produktu cestovního ruchu a zabývá se jeho tvorbou. Praktická část nejprve seznamuje čtenáře s vybraným geoparkem, pro který je následně vytvářen produkt cestovního ruchu, a následně se pak zabývá tvorbou konkrétního produktu cestovního ruchu pro vybraný geopark.

Abstract: This thesis deals with the issue of sustainable development in tourism and a practical creation of a touristic product for chosen geopark in the Czech Republic. The theoretical part deals with the concepts of sustainable development of tourism, more space is devoted to geoparks as one of the tools of alternative tourism. Furthermore the theoretical part comes with a definition of touristic product and focuses on its creation. The practical part firstly introduces the chosen geopark, for which the product of tourism is made, and then proceeds with suggestions of a specific touristic product for the chosen geopark.

Klíčová slova: Cestovní ruch, udržitelný rozvoj, produkt cestovního ruchu, geoparky, geoturismus Tourism, Sustainable Development, Tourism Product, Geoparks, Geotourism

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2016
  • Vedoucí: Ing. Martin Šauer, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Markéta Bobková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 10:31, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz