Theses 

Motivace k volbě povolání všeobecné sestry, motivace v práci sestry a pracovní spokojenost všeobecných sester – Gabriela TOMANOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Fakulta zdravotnických věd

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

Gabriela TOMANOVÁ

Bakalářská práce

Motivace k volbě povolání všeobecné sestry, motivace v práci sestry a pracovní spokojenost všeobecných sester

The motivation towards the profession of a registered nurse, the motivation in the nurse work and a job satisfaction of registered nurses

Anotace: Přehledová bakalářská práce předkládá dosud publikované informace o motivaci k práci sestry v českých a anglických zdrojích. Jejím obsahem je prezentace poznatků z dohledaných odborných plnotextů, které byly roztříděny a uspořádány dle stanovených cílů do podkapitol bakalářské práce. Podává informace o motivaci k výběru povolání všeobecné sestry, o průběžné motivaci sester a o spokojenosti všeobecných sester se svým povoláním.

Abstract: The bachelor survey thesis presents up to now published information on the motivation of nurses towards their work, in Czech and English sources. It presents findings from looked up academic full texts that have been classified and arranged according to set targets by the bachelor sub thesis. It provides information on the motivation for a choice of the profession of a registered nurse, a continuous nurses? motivation and the satisfaction of nurses with their profession.

Klíčová slova: volba povolání, motivace, všeobecná sestra, spokojenost

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012
  • Zveřejnit od: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Lenka Machálková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2012 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta zdravotnických věd

Jak správně citovat práci

TOMANOVÁ, Gabriela. Motivace k volbě povolání všeobecné sestry, motivace v práci sestry a pracovní spokojenost všeobecných sester. Olomouc, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta zdravotnických věd


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 7. 2019 00:16, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz