Theses 

Komunikace jako klíčová aktivita a nástroj rozvoje vztahu. Metody komunikace a sledované cíle. Výzkum spojení komunikace-produkt-konkurenční výhoda-odlišení se-vztah. – Ing. Radka Zemanová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Radka Zemanová

Bakalářská práce

Komunikace jako klíčová aktivita a nástroj rozvoje vztahu. Metody komunikace a sledované cíle. Výzkum spojení komunikace-produkt-konkurenční výhoda-odlišení se-vztah.

Communication as a key activity and tool of relationship development. Communication methods and pursued goals. Research of connection communication-product-competitive advantage-differentiation-relationship

Anotace: Bakalářská práce se věnuje významu interní a externí komunikace v podniku a jejímu vlivu na vztahy se zákazníky. Je popsán význam informovanosti a úrovně vystupování zaměstnanců na produktivitu podniku. Zároveň se práce dotýká významu zaměstnanců v první linii pro vytváření takových vztahů se zákazníky, které se mohou stát jedinečnou a těžko napodobitelnou konkurenční výhodou. V praktické části práce byl proveden předvýzkum zaměřený na přínos přímé komunikace se zákazníky pro vytváření povědomí o produktu, k budování vztahů se zákazníky a spotřebiteli a k vytváření celkové pověsti podniku. Práce se také dotkla specifik komunikace a reklamy podniků produkujících alkoholické nápoje a možných rizik spojených s regulací reklamy v této oblasti do budoucna. Byly také popsány některé úspěšné metody interní a externí komunikace z podniků s vyspělou kulturou v této oblasti.

Abstract: This barchelor work deals with the importance of internal and external company communication and its influence and impact on to relationships with it´s customers and business partners. The work underlines common and specific characteristic of internal company information system, not only from the point of view of behaviour and loyalty of the employees, but also with the respect of positive impact on productivity and performance of the company. The work simultaneously solves the role of the employees being at „Firing Line“ that is those who are in the first contacts with customers and this create the company „Good will“. The company image is always considered as the specific form of the company treasure and the vantage- ground among strong rivals, giving a unique opportunity to be „Primus Inter Pares“. The practical part and the basic subject of the work deals with research findings provided and targeted on determination what and how direct communication with customers and consumers creates the company awareness, sets up the image of its products and generates the positive public reputation. The next part of this barchelor work describes very specific characteristic of promotions and needs on communication skills, required mainly in companies producing alcoholic beverages. The core of risks and difficulties in that type of publicity is due to the fact that nowadays and even more in future restrictive measures targeted to limit of advertising in this field have to be respected and such reduce the alcohol consumption per capita afterwards. The last chapter of the work is dedicated to methods on internal and external communication successfully used and applied in companies with the acknowledged communication culture and level of the management on this business field.

Klíčová slova: Interní komunikace, externí komunikace, spotřebitel, zákazník, vztah, podnik zaměstnanec, informace, loajalita, přidaná hodnota, konkurenční výhoda produktivita, motivace, alkoholické nápoje, reklama, samoregulace, přímá komunikace. Internal communication, External communication, Consumer, Customer Relationship, Company, Employee, Information, Loyalty, Value added, Competitive advantage, Productivity, Motivation, Alcoholic beverages, Promotion, Self-regulation, Direct communication.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: Mgr. Michal Tomčík, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2019 13:48, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz