Theses 

Volnočasové aktivity u dítěte s poruchou autistického spektra – Bc. Kateřina Opělová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Kateřina Opělová

Diplomová práce

Volnočasové aktivity u dítěte s poruchou autistického spektra

Free time activities of child with autism spectrum disorders

Anotace: Diplomová práce se zabývá volnočasovými aktivitami u dítěte s poruchou autistického spektra (PAS). V teoretické části se věnuje poruchám autistického spektra, autistické triádě, volnému času a volnočasovým aktivitám. Praktická část práce zkoumá volný čas a volnočasové aktivity konkrétního dítěte s PAS.

Abstract: diploma thesis focuses on children with autism spectrum disorder (ASD) and their free time activities. The theoretical part concentrates on autism spectrum disorders, autism triad, free time and free time activities. The practical part studies concrete examples of spending free time and free time activities of a particular child with ASD.

Klíčová slova: autismus, dítě, porucha autistického spektra, volnočasové aktivity, volný čas, autism, child, autism spectrum disorders, free time activities, free time

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 22:16, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz