Ing. Iveta Štarková

Diplomová práce

Optimizing the Return on Investment for Google Adwords in B2B companies applied to the North American Market

Optimizing the Return on Investment for Google Adwords in B2B companies applied to the North American Market
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Optimizing the Return on Investment for Google AdWords in B2B Companies Applied to the North American Market“ je analýza zkoumaného prostředí ústící v návrh strategie, jak optimalizovat návratnost investic do internetové reklamy. První kapitoly jsou zaměřeny na popis problémové oblasti. V druhé části je na základě poznatků z prvních kapitol doplněných praktickými poznatky …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Optimizing the Return on Investment for Google AdWords in B2B Companies Applied to the North American Market” is an analysis of the problem area resulting into a recommended strategy to optimize return on investment for online advertising. The first chapters are focused on a description of the problem area. The second part establishes an optimizing model from the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Jan Žák
  • Oponent: Ing. Michal Kozub

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikové hospodářství