Bc. Petra Honzová

Bakalářská práce

Návrh zážitkově vzdělávacího kurzu pro prarodiče a vnoučata cíleného na podporu mezigeneračních vztahů

Proposal for an Experiential Training Course Aimed at Intergenerational Relations of Grandparents and Grandchildren
Anotace:
Tato práce poukazuje na problém stárnutí populace a upozorňuje na z něj vyplývající nutnost podpory mezigeneračních vztahů a aktivního stárnutí. Představuje mezigenerační vztahy, hlavní témata výchovy ke zdraví a mezigenerační programy jako příklad intervence a podpory. Aplikační část práce předkládá konkrétní návrh zážitkově vzdělávacího programu pro prarodiče a vnoučata cíleného na podporu mezigeneračních …více
Abstract:
This thesis highlights the problem of an aging population and the necessity of support intergenerational relationships and active aging. This thesis presents the characteristics of intergenerational relationships, the main topics of health education and intergenerational programs as an example of intervention in this area. The application part of thesis presents the example of experiental education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jana Stará
  • Oponent: PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií