Theses 

Štíhlá logistika distribučního centra jako konkurenční výhoda v obchodní strategii – Petr Duchek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Petr Duchek

Bakalářská práce

Štíhlá logistika distribučního centra jako konkurenční výhoda v obchodní strategii

Lean logistics of a distribution center as a competitive advantage in business strategy

Anotace: Cílem práce je aplikovat metody štíhlé výroby a dosáhnout nižších nákladů a zvýšení kvality služeb, tedy konkurenční výhody na trhu.V teoretické části jsou popsány Porterovy teorie Prvenství v nákladech a Diferenciace. Dále jsou popsány moderní trendy snižování logistických nákladů prostřednictvím aplikování zásad tzv. lean managementu. V praktické části práce je představena obchodní společnost Office Depot s.r.o., resp. její logistické procesy v rámci distribučního centra a za pomocí analytických nástrojů lean managementu, jako např. Value Stream Mapping (VSM) jsou analyzovány logistické toky procesu outbound. V závěrečné části práce byla na základě výše uvedené analýzy navržena optimalizace zkoumaných procesů.

Abstract: The aim is to apply the methods of lean manufacturing and achieve lower costs, improve service quality and competitive advantage in the market.The theoretical part are described Porter's theories of Costs leadership and differentiation.The following describes the modern trends of reduction of logistics costs by applying the principles of the Lean management.In the practical part, was the company Office Depot s.r.o. inroduced, respectively. its logistical processes in the distribution center. By using analytical tools of lean management, as Value Stream Mapping (VSM) are analyzed outbound logistics process flows.In the final part was on basis of the above mentioned analysis suggested the proposed optimization of the researched processes.

Klíčová slova: Prvenství v Nákladech, Diferenciace, Logistika, Distribuční centrum, Lean, TPS, Value stream mapping

Keywords: Costs leadership, Differentiation, Logistics, Distribution Centre, Lean, TPS, Value stream mapping

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. David Holman, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://0:0@is.savs.cz/zp/2957 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ŠKODA AUTO a.s., ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 4. 2019 14:56, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz