Petr Duchek

Bachelor's thesis

Štíhlá logistika distribučního centra jako konkurenční výhoda v obchodní strategii

Lean logistics of a distribution center as a competitive advantage in business strategy
Anotácia:
Cílem práce je aplikovat metody štíhlé výroby a dosáhnout nižších nákladů a zvýšení kvality služeb, tedy konkurenční výhody na trhu.V teoretické části jsou popsány Porterovy teorie Prvenství v nákladech a Diferenciace. Dále jsou popsány moderní trendy snižování logistických nákladů prostřednictvím aplikování zásad tzv. lean managementu. V praktické části práce je představena obchodní společnost Office …viac
Abstract:
The aim is to apply the methods of lean manufacturing and achieve lower costs, improve service quality and competitive advantage in the market.The theoretical part are described Porter's theories of Costs leadership and differentiation.The following describes the modern trends of reduction of logistics costs by applying the principles of the Lean management.In the practical part, was the company Office …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: Ing. David Holman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ŠKODA AUTO a.s., ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses 002ieh 002ieh/2
4. 12. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Švejdar, L.
4. 12. 2015
Švejdar, L.
4. 12. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.