Bc. Markéta Hubková

Diplomová práce

The Language of the Press

Rock Journalism
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tématem jazyka médií, specificky hudebního žurnalismu. Nabízí všeobecné shrnutí a charakteristiku žánru a jeho vývoj od 60. let. Zabývá se jazykovou analýzou hudebních recenzí nejvýznamnějších Anglo-amerických hudebních publikací. Cílem této práce je popsat hlavní jazykové a stylistické znaky hudebních recenzí. Práce je založena na všeobecné literatuře o žánru žurnalistika …více
Abstract:
This thesis deals with the language of Rock Journalism, specifically, it offers a summative characterization of the genre and its development since the 1960s. It focuses on an analysis of the language of music reviews in the most prominent Anglo-American music press, studying them both from diachronic and synchronic point of view. The main aim of the thesis is to describe the main linguistic and stylistic …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Renata Jančaříková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta