Bc. Eva BARTOŠOVÁ

Diplomová práce

Vliv eneregetických rezerv na úspěšnost přezimování a reprodukční potenciál lýkožrouta smrkového (\kur{Ips typographus} (L.))

The energetic state of the spruce bark beetle (\kur{Ips typographus} (L.)): Implications for winter survival
Anotace:
Práce se zabývá charakteristikou a změnami energetických rezerv přezimující populace lýkožrouta smrkového.
Abstract:
The thesis deals with characterisation and changes of energetic status in the spruce bark beetle, Ips typographus, during pre-diapause, diapause and post-diapause quiescence.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2010
Zveřejnit od: 5. 1. 2010
Identifikátor: 11511

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2010
  • Vedoucí: RNDr. Petr Doležal, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BARTOŠOVÁ, Eva. Vliv eneregetických rezerv na úspěšnost přezimování a reprodukční potenciál lýkožrouta smrkového (\kur{Ips typographus} (L.)). Č. Bud., 2010. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 05. 01. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 1. 2010 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Přírodovědecká fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biologie / Klinická biologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.