Ing. Igor Laštůvka, MBA

Disertační práce

Energetické využití nerecyklovatelného směsného komunálního odpadu

Energy recovery from non-recyclable mixed municipal waste
Anotace:
V disertační práci je ve spalovně SAKO Brno, a.s. zjišťována a definována závislost produkce tepla na změně poměrného zastoupení složky plastů ve směsném komunálním odpadu s cílem získat informaci o jeji potřebném dílu hmotnostního zastoupení tak, aby bylo možné dosažení zvýšení potřebné výhřevnosti směsného komunálního odpadu o nejméně 5% a zároveň snížení hmotnostního množství tuhých komunálních …více
Abstract:
The aim of the dissertation was set in respect to the decline of caloric value of waste at SAKO Brno incineration plant and decrease of the amount of MSW at landfill in Nemcice in Hana. Smart goal was defined to increase the caloric value of municipal waste components by at least 5%. The theoretical part is basically a comparsion of the development of municipal waste in landfills and combustion. There …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Jan Mareček, DrSc. dr. h. c.

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Obchodní tajemství firmy.
secrets of the company

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta