Bc. Simona Deylová

Diplomová práce

Komplikace umělé plicní ventilace v resuscitační péči

Complications of Artificial Lung Ventilation in Resuscitation Care
Anotace:
Diplomová práce se zabývá komplikacemi umělé plicní ventilace v oblasti dýchacích cest v resuscitační péči. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Teoretická část vychází z nejnovějších poznatků a obsahuje základní informace o zajištění dýchacích cest, umělé plicní ventilaci, monitorování, komplikacích a samostatně se věnuje ventilátorové pneumonii. Dále se věnuje péči o pacienta se zajištěnými …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the complications of artificial lung ventilation in the field of airways in resuscitation care. The work is divided into theoretical and empirical part. The theoretical part is based on several findings and contains basic information on airway management, artificial lung ventilation, monitoring, complications and deals separately with ventilator-associated pneumonia. It …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 8. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Dana Soldánová
  • Oponent: MUDr. Lucia Kantorová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta