Bc. Filip Němec

Diplomová práce

E-learning jako nástroj vzdělávání dospělých

E-learning as a tool for adult education
Anotace:
Diplomová práce se zabývá e-learningem jako nástrojem vzdělávání dospělých. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou objasněny základní pojmy z oblasti e-learningu, ucelená definice tohoto pojmu z několika úhlů, historie a vývoj e-learningu. Dále jsou zde popsány výhody a nevýhody této formy vzdělávání, její principy, elektronické standardy, e-learningové úrovně …více
Abstract:
This thesis deals with e-learning as a tool for adult education. The thesis itself is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part explains the basic concepts of e-learning, comprehensive definition of this concept from several angles, history and development of e-learning. It further describes the advantages and disadvantages of this form of education, its principles, standards …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2015
  • Vedoucí: Ing. Pavla Stejskalová
  • Oponent: PhDr. Jan Válek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta