Mgr. Jana Pospíšilová

Diplomová práce

Sebeprezentace seniorů na internetových seznamkách

Self-presentation of seniors at dating site on the web
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem sebeprezentace a sebeprezentačních strategií seniorů na internetových seznamkách. V teoretické části je věnována pozornost teorii sebeprezentace, aspektům sebeprezentačního chování v prostředí internetu a internetovým seznamkám (jejich typologie a dále výhody seznamování na internetu). Klíčovou část práce tvoří téma partnerských preferencí a sebeprezentace žen a mužů …více
Abstract:
The thesis deals with the question of self-presentation and strategies of self-presentation used by seniors on internet dating sites. In the theoretical part of the work the attention is focused on the theory of self-presentation, some aspects of self-presentation behaviour on the internet and internet dating sites (typology, advantages of internet dating). The theoretical part of the work involves …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Martin Jelínek, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta