Bc. Kateřina Olexová

Bakalářská práce

Fenomén sociální kapitál

Social Capital
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je sociální kapitál. Nejdříve práce uvádí stručnou historii tohoto pojmu. Poté představuje teoretické koncepty tří klasických autorů – Pierre Boudrieu, James Coleman a Robert Putnam. První dva autoři vidí přínos sociálního kapitálu pro jednotlivce. Putnam jej chápe jako veřejný statek obsažený v sociálních sítích. Práce také nabízí srovnání těchto tří autorů. Dále uvádí …více
Abstract:
The topic of this thesis is social capital. The work gives a brief history of this concept. Then this work presents the theoretical concepts of the three classic authors - Pierre Boudrieu, James Coleman and Robert Putnam. The first two authors see the benefits of social capital for individuals. Putnam sees it as a public property contained in social networks. The work also provides a comparison of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 1. 2013
  • Vedoucí: Dr. Aleš Burjanek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Nový, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie

Práce na příbuzné téma