Mgr. Michal Rájecký, Ph.D.

Disertační práce

Interaction of Benzo(c)phenanthridine Alkaloids with DNA

Interaction of Benzo(c)phenanthridine Alkaloids with DNA
Anotace:
Tato disertační práce je zaměřena na vlastnosti kvartérních benzo[c]fenanthridinových alkaloidů sanguinarinového typu a jejich interakci s DNA. Jsou popsané základní parametry fluorescence sanguinarinu, chelerythrinu, chelirubinu, sanguirubinu, chelilutinu, sanguilutinu a makarpinu (spektra, doby života, kvantový výtěžek, fluorescence v různých rozpouštědlech). Všechny studované kvartérní benzo[c]fenanthridinové …více
Abstract:
This thesis is focused on physicochemical properties of quaternary benzo[c]phenanthridine alkaloids of sanguinarine type and their interaction with DNA. Basic fluorescence parameters (spectra, lifetimes, quantum yield, fluorescence in various solvents) of sanguinarine, chelerythrine, chelirubine, sanguirubine, chelilutine, sanguilutine and macarpine are described. All studied benzo[c]phenanthridine …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 9. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Táborský, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc., doc. Mgr. Martin Vala, Ph.D., doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Chemie (čtyřleté) / Analytická chemie