Mgr. Vladimír Dočekal

Bakalářská práce

Historická povodeň na Znojemsku v roce 2002

Historical flood district of Znojmo in 2002
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku povodně, která v roce 2002 ve městě Znojmě nastala. Hlavním cílem mé práce bylo samotné zjištění, jakým způsobem se zkušenosti nabyté z této mimořádné situace odrazili ve výuce na vybraných oslovených středních odborných školách a učilištích ve Znojmě a dále pak ve výuce Školního a výcvikového střediska Hasičského záchranného sboru v Brně. Důležité je i …více
Abstract:
My bachelor thesis is focused on the flood issue, which happened in Znojmo in 2002. The main aim of my work was the fact, which way was the flood situation reflected in the system of education in Znojmo´s high school and in the School and training center of the Fire and Rescue Service in Brno. Also, very important is the comparison of the answers which were given by the directors of schools. The attitude …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Dušan Vičar, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta