Bc. David Krška

Diplomová práce

Controlling v řízení lidských zdrojů

Human Resources Controlling
Anotace:
Diplomová práce se zabývá primárně otázkami personálního controllingu a jeho vazbami k ostatním podnikovým a manažerským činnostem. Nejprve je věnována pozornost teoretickému vymezení personálního controllingu jako jednoho z nástrojů personálního managementu, dále vymezení personálních činností i řízení lidských zdrojů. Smyslem je objasnit význam a přínosy personálního controllingu. V navazující praktické …více
Abstract:
The thesis primarily deals with the questions of personnel controlling and its ties to other business and management activities. First, attention is paid to the theoretical definition of personnel controlling as a tool of personnel management; as well as personal activities and human resources management. The purpose is to clarify the meaning and benefits of personnel controlling. In the following …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Roman Zámečník, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martin Varga

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting