Theses 

Controlling v řízení lidských zdrojů – Bc. David Krška

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. David Krška

Diplomová práce

Controlling v řízení lidských zdrojů

Human Resources Controlling

Anotace: Diplomová práce se zabývá primárně otázkami personálního controllingu a jeho vazbami k ostatním podnikovým a manažerským činnostem. Nejprve je věnována pozornost teoretickému vymezení personálního controllingu jako jednoho z nástrojů personálního managementu, dále vymezení personálních činností i řízení lidských zdrojů. Smyslem je objasnit význam a přínosy personálního controllingu. V navazující praktické části textu je analyzován výkon personálních činností, jejich řízení i provádění personálního controllingu ve vybrané firmě. Dále je provedeno zhodnocení zjištěných dat a formulována doporučení pro zajištění vyšší efektivity řízení lidských zdrojů a dosahování strategických cílů firmy. Diplomová práce je součástí řešení výzkumného projektu AKADEMIE STING IGA_AS_01_05 „Controlling v řízení lidských zdrojů“.

Abstract: The thesis primarily deals with the questions of personnel controlling and its ties to other business and management activities. First, attention is paid to the theoretical definition of personnel controlling as a tool of personnel management; as well as personal activities and human resources management. The purpose is to clarify the meaning and benefits of personnel controlling. In the following practical part of the text, the performance of personnel activities, management and personnel controlling is analyzed as well as its implementation of the selected company. Furthermore, an assessment of data is performed and so are formulated the recommendations to ensure more efficient management of human resources and achieve the strategic objectives of the company. The diploma work is a part of research project analysis of the STING ACADEMY named IGA_AS_01_05 „Human Resources Controlling“.

Klíčová slova: Controlling, lidské zdroje, management, personální činnosti, podnik, řízení lidských zdrojů, enterprise management, human resources, human resources management, personal management

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Roman Zámečník, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martin Varga

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 18:06, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz