Petr VESELÝ

Bakalářská práce

Ekonomické a sociální souvislosti a důsledky prolomení "ekologických limitů" na lomu Bílina v severních Čechách

Economics and social context and consequences of breaking "ecological limits" on quarry Bílina in northern Bohemia
Anotace:
Tato práce řeší ekonomické a sociální důsledky nově prolomených územně ekologických limitů povrchové těžby na lomu Bílina, ležícím v Severočeské hnědouhelné pánvi. Práce se pokouší kvantifikovat, jednak pozitivní dopady jako je zajištění výroby elektřiny a tepla, zaměstnanosti pro místní obyvatelstvo, zisky důlního podniku, příjem pro státní rozpočet. Na druhé straně vyčísluje negativní sociální dopady …více
Abstract:
This thesis focuses on economic and social consequences of the recently breached territorial environmental limits of the opencast coal mining in Bílina, situated in the North Bohemian brown coal basin. The thesis intends, on one hand, to quantify the positive impacts such as providing of electricity and heat production, employment of the local inhabitants, earnings of the mining enterprise, revenue …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 11. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. René Hladík, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VESELÝ, Petr. Ekonomické a sociální souvislosti a důsledky prolomení "ekologických limitů" na lomu Bílina v severních Čechách. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická