Jiří Vaněk

Bakalářská práce

Analýza úrovně procesu Business Continuity Management a návrh nápravných opatření v nadnárodní firmě

Analysis of the level of the Business Continuity Management process and proposal for corrective measures in a multinational company
Anotace:
Práce se zabývá problematikou podnikového procesu Business Continuity Management (BCM). Jsou zde zohledněny trendy Informačních technologií a vysvětlena podstata BCM. Cílem práce je zvýšení úrovně procesu v soukromé nadnárodní společnosti. Pro zjištění aktuálního stavu je použita analýza zralosti procesu podle rámce Cobit. Dále jsou zohledněny normativní a právní aspekty s přihlédnutím na požadavky …více
Abstract:
This work covers the Business Continuity Management process. Trends in information technology are taken into account and the nature of BCM is explained. The aim is to increase the level of the process in the private multinational company. To determine the current state a maturity analysis based on Cobit framework is used. Normative and legal aspects with regard to the company management requirements …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: Zora Říhová
  • Oponent: Martin Dvořák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/41796