Peter Lukáš Šulan

Bakalářská práce

Predikčné modely vo finančnej analýze

Predikční modely ve finanční analýze
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je posouzení schopnosti předpovědět hrozící úpadek pomocí vybraných predikčních modelů. V teoretické části budou představeny české i zahraniční predikční modely. Následně budou popsány způsoby výpočtu jednotlivých modelů a také jejich přednosti a nedostatky. V analytické části budou modely aplikované na vzorku 5 českých společností, které se dostaly do úpadku. Predikční …více
Abstract:
The aim of this bachelor's thesis is to evaluate the predictive ability of selected prediction models. Czech, as well as foreign models, will be introduced in the theoretical part of this bachelor's thesis. Besides that, methods of calculation and the strengths and weaknesses of each model will be described. In the analytical part, prediction models will be applied to a sample of 5 Czech companies …více
Abstract:
Cieľom tejto bakalárskej práce je posúdenie schopnosti predpovedať hroziaci úpadok u vybraných predikčných modelov. V teoretickej časti budú predstavené české aj zahraničné predikčné modely. Následne budú popísané spôsoby výpočtu jednotlivých modelov a taktiež ich prednosti a nedostatky. V analytickej časti budú modely aplikované na vzorku 5 českých spoločností, ktoré sa dostali do úpadku. Predikčná …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2019
  • Vedoucí: Taisia Nistorenco
  • Oponent: Martin Červený

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78039