Theses 

Dopravně-bezpečnostní kamerový a informační systém (DBKIS) ve Zlíně a jeho vliv na dopravní bezpečnost – Lukáš Zlámal

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj

Lukáš Zlámal

Bakalářská práce

Dopravně-bezpečnostní kamerový a informační systém (DBKIS) ve Zlíně a jeho vliv na dopravní bezpečnost

Traffic-Security Camera and Information System (DBKIS) in Zlín and its Influence on Traffic Safety

Anotace: Jednou ze základních potřeb společnosti a každého jednotlivce je pocit jistoty bezpečí. V dnešní době napjatých mezinárodních vztahů, moderních technologií a nových trendů, je tato potřeba čím dál tím více žádanější. Stejně tomu tak je i v oblasti dopravního provozu. Čím dál tím více řidičů páchá dopravní přestupky a úkony spadající do oblasti trestné čin-nosti. Právě takové chování řidičů ohrožuje nejen samotné řidiče ale také všechny ostatní účastníky dopravní komunikace. Práce se zabývá teorií bezpečnostních kamer zajišťujících úsekové měření vozidel a na příkladu systému DBKIS ve Zlíně také demonstruje jejich případný dopad na dopravní bezpečnost. Systém úsekového měření je totiž v dnešní době považován za jednu z nejúčinnějších metod regulace chování řidičů.

Abstract: One of the basic needs of society and every individual is a feeling of assured security. In recent times of tense international relations, modern technology a new trends is this need more so requested. The same way it is in the field of public safety. Traffic infringements and acts of law violation are committed by increasing amount of drivers. This kind of driv-er behaviour endangers not only the driver himself but the rest of participants of traffic communication as well. This thesis deals with the theory of security cameras that enables section measurement of transport vehicles. On the case of DBKIS system in Zlín I will demonstrate the possible impact of security cameras on traffic security, for nowadays is the section measurement system considered to be one of the most effective methods of driver behaviour regulations.

Klíčová slova: bezpečnost, doprava, dopravní bezpečnost, kamerový systém, úsekové měření

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Macháček

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=46232 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Zlámal, Lukáš. Dopravně-bezpečnostní kamerový a informační systém (DBKIS) ve Zlíně a jeho vliv na dopravní bezpečnost. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 06:42, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz