Lukáš Zlámal

Bakalářská práce

Dopravně-bezpečnostní kamerový a informační systém (DBKIS) ve Zlíně a jeho vliv na dopravní bezpečnost

Traffic-Security Camera and Information System (DBKIS) in Zlín and its Influence on Traffic Safety
Anotace:
Jednou ze základních potřeb společnosti a každého jednotlivce je pocit jistoty bezpečí. V dnešní době napjatých mezinárodních vztahů, moderních technologií a nových trendů, je tato potřeba čím dál tím více žádanější. Stejně tomu tak je i v oblasti dopravního provozu. Čím dál tím více řidičů páchá dopravní přestupky a úkony spadající do oblasti trestné čin-nosti. Právě takové chování řidičů ohrožuje …více
Abstract:
One of the basic needs of society and every individual is a feeling of assured security. In recent times of tense international relations, modern technology a new trends is this need more so requested. The same way it is in the field of public safety. Traffic infringements and acts of law violation are committed by increasing amount of drivers. This kind of driv-er behaviour endangers not only the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Macháček

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zlámal, Lukáš. Dopravně-bezpečnostní kamerový a informační systém (DBKIS) ve Zlíně a jeho vliv na dopravní bezpečnost. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe