Bc. Aleš Láník

Master's thesis

Vliv jednotlivých druhů komunikace/reklamy a komunikačního mixu na specifické cílové skupiny

Influence of particular types of communication/promotion and communication mix to the specific target groups
Abstract:
Diplomová práce se zaobírá metodami a způsoby, jak optimálně oslovit (vybrané) specifické cílové skupiny zvolením klasických i méně běžných nebo nových mediálních kanálů. Teoretická část se zaobírá nejsilnějšími stránkami, ale přibližuje i nevýhody umístění reklamního sdělení nadklinkových mediatypů především samostatně, ale i v propojení s ostatními kanály. Diplomová práce popíše, jak může tato synergie …more
Abstract:
This work deals with methods and ways how to optimally address (selected) specific target groups by traditional and less conventional ways or new media channels. The theoretical part deals with the strongest aspects, but also brings disadvantages of placing an advertisement ABL mediatypes mostly alone, but also links to other channels. This work describes how this synergy may have a good affect to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2012
  • Supervisor: PhDr. Iva Petrová
  • Reader: Ing. Tereza Dvořáková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní