Bc. Aleš Láník

Master's thesis

Vliv jednotlivých druhů komunikace/reklamy a komunikačního mixu na specifické cílové skupiny

Influence of particular types of communication/promotion and communication mix to the specific target groups
Anotácia:
Diplomová práce se zaobírá metodami a způsoby, jak optimálně oslovit (vybrané) specifické cílové skupiny zvolením klasických i méně běžných nebo nových mediálních kanálů. Teoretická část se zaobírá nejsilnějšími stránkami, ale přibližuje i nevýhody umístění reklamního sdělení nadklinkových mediatypů především samostatně, ale i v propojení s ostatními kanály. Diplomová práce popíše, jak může tato synergie …viac
Abstract:
This work deals with methods and ways how to optimally address (selected) specific target groups by traditional and less conventional ways or new media channels. The theoretical part deals with the strongest aspects, but also brings disadvantages of placing an advertisement ABL mediatypes mostly alone, but also links to other channels. This work describes how this synergy may have a good affect to …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedúci: PhDr. Iva Petrová
  • Oponent: Ing. Tereza Dvořáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní