Bc. Eva Hebelková

Bakalářská práce

Spádovost za službami ve vybraném regionu

Travel to services in selected region
Anotace:
Bakalářská práce analyzuje a vyhodnocuje procesy spádovosti a dostupnosti služeb ve svazku obcí Kunštátsko-Lysicko a dobrovolném svazku obcí Olešnicko. Zaměřuje se na obce, které náleží do obvodů vytvořených svazků obcí. Spádovost a dostupnost služeb byla vyhodnocena v oblasti zdravotnictví, školství, obchodu a ostatních služeb. Podklady pro zpracování této práce byly shromážděny z dotazníkového šetření …více
Abstract:
The bachelor thesis analyzes and evaluates prosesses of travelling and availability to services in alliance of municipalities -microregions Kunštátsko-Lysicko and voluntary alliance of municipalities - microregion Olešnicko. It concentrates on municipalities that fall within the districts nexly created municipalities. Travelling and avyilability of serices was evaluated in the areas of public health …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc.
  • Oponent: Ing. Ondřej Petr, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa