Bc. Peter Benčík

Master's thesis

APDUFuzzer: blackbox recovery of smartcard API

APDUFuzzer: blackbox recovery of smartcard API
Abstract:
Špecifikácia aplikačného programového rozhrania čipových kariet často nie je pre nezávislých výskumníkov k dispozícii. Tí sa potom musia spoliehať na vlastné bádanie v oblasti reverzného inžinierstva. Táto práca sa zaoberá možnosťou použitia inštrumentovaného fuzzing testovania na zjednodušenie tohto procesu. Demonštrujeme uskutočniteľnosť tohto návrhu jednoduchou implementáciou používajúcou nástroj …more
Abstract:
Specification of API for smart card applets is often not available for independent researches, who must, therefore, rely on their own reverse engineering efforts. In this work, we explore the possibility to use guided fuzzing combined with power consumption analysis to make this task more efficient. We provide a proof-of-concept implementation of this idea using AFL fuzzer and PicoScope digital oscilloscope …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2019
  • Supervisor: RNDr. Petr Švenda, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Dušan Klinec

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Informatics / Information Technology Security

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.