Bc. Peter Benčík

Diplomová práce

APDUFuzzer: blackbox recovery of smartcard API

APDUFuzzer: blackbox recovery of smartcard API
Anotace:
Špecifikácia aplikačného programového rozhrania čipových kariet často nie je pre nezávislých výskumníkov k dispozícii. Tí sa potom musia spoliehať na vlastné bádanie v oblasti reverzného inžinierstva. Táto práca sa zaoberá možnosťou použitia inštrumentovaného fuzzing testovania na zjednodušenie tohto procesu. Demonštrujeme uskutočniteľnosť tohto návrhu jednoduchou implementáciou používajúcou nástroj …více
Abstract:
Specification of API for smart card applets is often not available for independent researches, who must, therefore, rely on their own reverse engineering efforts. In this work, we explore the possibility to use guided fuzzing combined with power consumption analysis to make this task more efficient. We provide a proof-of-concept implementation of this idea using AFL fuzzer and PicoScope digital oscilloscope …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Petr Švenda, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Dušan Klinec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Bezpečnost informačních technologií

Práce na příbuzné téma