Bc. Marek Vrbík

Master's thesis

Subsidiarita trestní represe

Subsidiarity of Criminal Repression
Abstract:
Diplomová práce se zabývá zakotvením zásady subsidiarity trestní represe a principu „ultima ratio“ v českém právním řádu, především s ohledem na aplikační praxi orgánů činných v trestním řízení a poukazuje na katarzi jednotlivých soudních řízení. Čtenář je seznámen s historickou genezí subsidiární role trestní represe a v rámci práce nechybí ani filozofické zamyšlení nad dosahem trestní represe při …more
Abstract:
The thesis deals with placement the principles of subsidiarity criminal repression and the principle of "ultima ratio" in the Czech legal order, particularly with regard to the application practices of law enforcement and highlights the catharsis of individual judicial proceeding. The reader is familiar with the historical genesis of the subsidiary role of criminal repression and in the thesis there …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 3. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 5. 2014
  • Supervisor: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
  • Reader: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta