Theses 

Svatba na přání jako specifický produkt cestovního ruchu – Bc. Lucie Čejková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Lucie Čejková

Bakalářská práce

Svatba na přání jako specifický produkt cestovního ruchu

Wedding on demand as a specific product of tourism

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na služby v oblasti svatebního cestovního ruchu. V analytické části se bude zabývat výzkumem ohledně využívaných služeb a potvrzení stanovených hypotéz pomocí dotazníkového šetření a řízeného rozhovoru se svatebními agenturami.

Abstract: This thesis is focused on services in the field of wedding tourism. The analytic part is focused on research on used services and confirmation of established hypotheses through a questionnaire survey and a controlled interview with wedding agencies.

Klíčová slova: cestovní ruch, služba, svatba, svatební agentura, trendy

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Věra Fišerová
  • Oponent: Ing. Jitka Mattyašovská

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 04:09, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz